Leverandører og etiske retningslinjer

I Hydroscand arbeider vi etter etiske retningslinjer. Her kan du lese mer om dem.

Vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og transparent måte i dialog med våre samarbeidspartnere og legger vekt på ærlighet og gjensidig respekt i alle relasjoner. Etterlevelse av lover og regler så vel som god forretningsskikk, er noe vi er svært opptatt av. Samlet omtales dette ofte som “compliance”. 

 

Etiske retningslinjer for våre ansatte 

Alle som jobber i Hydroscand, skal følge våre Etiske retningslinjer (på engelsk: Code of Conduct). Sammen med visjonen og verdiene våre gir de Etiske retningslinjene oss tydelige rammer, noe som gjør det enklere å ta riktige beslutninger og opptre enhetlig som organisasjon.  

Hydroscands Etiske retningslinjer for ansatte 
Hydroscand’s Code of Conduct for employees.  

 

Etiske retningslinjer for leverandører av varer og tjenester 

Hydroscand ser på samarbeid som en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis og avgjørende for å kunne nå FNs bærekraftsmål. Vi har etiske retningslinjer for våre leverandører, som alle som leverer til oss forplikter seg å følge. Dette arbeidet følges opp gjennom revisjoner og leverandørdialoger. 

Hydroscands Etiske retningslinjer for leverandører 
Hydroscand’s Supplier Code of Conduct