Visjon og våre verdier

VISJON

Vi skal være markedsledende og kundens førstevalg som leverandør av slanger og ledningskomponenter. Verdiene i Hydroscand skal være med på å skape en grunnidentitet av stabile medarbeidere med en felles forståelse av hva som er riktig og akseptabel væremåte i møte med kollegaer, ledere, konkurrenter, leverandører og selvsagt kunder. Vi har valgt og synligjøre verdiene slik:

KUNDEFOKUS

Vi tar hensyn til kunden i alt vi gjør og streber etter å alltid overgå kundenes forventninger.

iNNOVATIV

Vi streber etter å være det mest innovative selskapet i vår bransje og vi er alltid nysgjerrige på å finne nye løsninger og tjenester.

ENTREPENØRSKAP

Lokalt entreprenørskap er en del av vårt DNA og dette sammen med sterk støtte fra flere ledd i et globalt selskap, gjør oss sterke og vi kan reagere raskt.

TROVERDIG

Vi er ærlige og opptrer ansvarlig med et langsiktig perspektiv. Kvalitet og sikkerhet er viktig for oss. Vi streber etter å skape et trygt arbeidsmiljø og en trygg og bærekraftig fremtid for samfunnet, våre kunder og våre ansatte.


FORRETNINGSIDÉ

Hydroscand skal montere og distribuere slanger og ledningskomponenter i en desentralisert kundenær organisasjon.

STRATEGI

Kunden er den viktigste faktor i vår virksomhet. Ingen kunder – ingen virksomhet. Hydroscand skal fokusere på kundens behov og å skape varige relasjoner. Hydroscand skal være en attraktiv samarbeidspartner for kunder og leverandører. Kvalitet skal være et gjennomgående tema for våre produkter, tjenester og medarbeidere. Hydroscand skal være en positiv bidragsyter i lokalmiljøet.