Visjon og våre verdier

VISJON

Vi skal være markedsledende og kundens førstevalg som leverandør av slanger og ledningskomponenter. Verdiene i Hydroscand skal være med på å skape en grunnidentitet av stabile medarbeidere med en felles forståelse av hva som er riktig og akseptabel væremåte i møte med kollegaer, ledere, konkurrenter, leverandører og selvsagt kunder. Vi har valgt og synligjøre verdiene slik:

KVALITETSBEVISST

Vi kartlegger ved å lytte til kunden og hverandre, for å kunne levere riktig leveranse til en hver tid. Vi skal opptre med en faglig og personlig kompetanse som gjenspeiler at vi står for kvalitet.

LOJAL

Vi forholder oss til bedriftens retningslinjer og beslutninger som gjør at vi fremstår som en enhetlig bedrift. Vi skal tenke over våre handlinger og kommunikasjon i alle fora vi deltar i.

ENGASJERT

Vi skal vise interesse for hverandre og hvilke oppgaver vi har. Vi deler vår erfaring og kunnskap, er endringsvillig for og nå felles mål.


FORRETNINGSIDÉ

Hydroscand skal montere og distribuere slanger og ledningskomponenter i en desentralisert kundenær organisasjon.

STRATEGI

Kunden er den viktigste faktor i vår virksomhet. Ingen kunder – ingen virksomhet. Hydroscand skal fokusere på kundens behov og å skape varige relasjoner. Hydroscand skal være en attraktiv samarbeidspartner for kunder og leverandører. Kvalitet skal være et gjennomgående tema for våre produkter, tjenester og medarbeidere. Hydroscand skal være en positiv bidragsyter i lokalmiljøet.