Sentralsmøring

Med vårt proggressive system, smøres din maskin automatisk under drift. Du slipper tidkrevende manuellt arbeid og kostbare stopp.

Vi tilbyr Dropsa pumper med beholdere fra 2 til 8 liter, som er tilpasset smøremiddel opptil kvalitet NLGI 2. Du kan også komplementere med elektronisk overvåking som varsler umiddelbart ved driftsendringer.

Vi tilpasser systemet enkelt etter dine behov med våre doseringsblokker som gir hvert smøringspunkt riktig mengde til riktig tid.