Oxyar™ by Hydroscand

Målet for Oxyar er å bidra til en enklere hverdag for personell på merdekanten, og bedre driftsøkonomi for oppdrettsselskapet.

Det er lenge vært fokus på fiskevelferd og effektivisering av fiskemerder. Hydroscand har lenge sett alle utfordringer og forskjellige tekniske systemer som opprettere har på sine lokasjoner. Alt dette skal drives med strømkabler, datakabler og slanger. Det kan ofte bli en utfordring for lokasjon og ansatte. Oppdrettsnæringen får også strengere krav på sikkerhet, og systemene må være effektive og driftssikre i det miljøet de skal operere i.merd_liten.jpg

Hvordan skal vi klare å handtere alle styreenheter og systemer som er på en moderne fiskemerd i dag? Hvordan skal vi holde kontroll på alle tekniske komponenter som skal driftes på merden i fremtiden?

Oxyar er løsningen som bidrar til en enklere og sikrere hverdag for personell på merdkanten. Med Oxyar får lokasjonen den optimale infrastrukturen som dekker det meste av drift ute på en moderne fiskemerd, samt bedre driftsøkonomi for oppdrettsselskapet.


HVA ER OXYAR?

Oxyar er «alt i en kabel». Det er en sikker måte å overføre oksygen, strøm, trykkluft og datakommunikasjon mellom fòrflate og merdekant. Dette gjør at man enkelt får installert infrastruktur for distribusjon av oksygen, trykkluft til døfiskhåndtering, lading av servicebåt, drift av merdelys, kommunikasjon for streaming fra undervannskamera, strøm for drift av vaskerobot og mye mer.

INSTALLASJON

Oxyar kommer ferdig terminert og koblet i begge ender. Den blir deretter trykktestet og flushet på fabrikk. Fiberkabling blir sveiset og testet i begge ender så man slipper å gjøre dette på merdekanten.

Det trengs ingen fortøyingsopplegg eller flyteelement, og man trenger heller ikke å leie inn eksterne servicefartøy for å installere Oxyar. Oxyar er selvflytende og kan legges sammen med fòrslange frem til merdekanten. Det er ikke behov for egne skap på merdekanten, fordi Oxysmart Connect kommer ferdig støpt på kabelen.

OXYAR_slange_connect.jpg

HYDROSCAND

Hydroscand er forhandler og distributør av Oxyar, og med våre over 200 lokasjoner i verden får kunden god oppfølging og service i hele systemets levetid. Hydroscand sitt team for Oxyar bistår med sin kompetanse for å sikre at prosjektering av ditt anlegg blir gjennomført på best mulig måte.

Se filmen om hvordan Oxyar kan bidra til en bedre hverdag for din lokasjon!
Oxyar er et samarbeid mellom Amokabel og Hydroscand.


AMOKABELlogo.png                        Hydroscand logo 1000 px.png