3D-CAD

Vi streber etter å optimalisere sammenhengen mellom slange, kupling og hylse. På vår hjemmeside har vi CAD støtte for våre forbindelser i de vanligste CAD-formater, slik at det skal være enkelt for deg å bygge inn våre produkter i dine applikasjoner. Vi jobber stadig for å holde vårt arkiv på 3D-CAD oppdatert.

Spesielle beslag for spesifikke applikasjoner, slange- og rørdimensjonering og styrkeberegning er også en stor del av det vi gjør.

Hydroscands CAD-support på nettet oppdateres stadig med flere etterspurte produkter. Dette er for at du skal finne den nødvendige informasjonen til dine produkter.

3d-cad-link.png