Personvern i Hydroscand Norge (GDPR)

Hydroscand tar personvern på alvor. Denne policyen forteller hvordan Hydroscand behandler dine registrerte personopplysninger. Hydroscand er opptatt av at du skal kjenne deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på riktig måte. Dersom du har spørsmål finner du kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet.

Hos Hydroscand er administrerende direktør ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, omfatter det kun oppgavene, og ikke ansvaret.

I denne policyen finner du informasjon om dine krav vedrørende GDPR, generell informasjon om hvordan Hydroscand behandler personopplysninger, og hvilke rettigheter du har.

 

Formålet med behandlingen:


Hydroscand benytter personopplysninger, som f.eks. navn, telefonnummer og adresse, for å levere produkter og tjenester. Personopplysninger kan også benyttes for å sende informasjon om produkter, tjenester, og for å overholde juridiske krav.

Eksempler på dette kan være å markedsføre eller gi ny informasjon om våre produkter og tjenester, sende nyhetsbrev og invitasjoner til våre arrangementer.

Vi bruker også personopplysninger som er gitt til oss for å svare på spørsmål eller forespørsler. Personopplysninger som innhentes og benyttes av Hydroscand, er vanligvis navn, firma, e-post, telefonnummer og adresse. Når relevant, kan det forekomme at andre personopplysninger også behandles, som f.eks. jobbtittel, korrespondanse, og annen informasjon som du oppgir. 

Ved behov vil personopplysninger overføres til våre samarbeidspartnere, for å oppfylle avtaler/fullføre ordre.

 

Juridisk bakgrunn for behandling:


Hydroscand behandler personopplysninger etter behov for å oppfylle en kontraktsforpliktelse i en avtale.

Hydroscand behandler personopplysninger til statistikk og markedsføring av produkter og tjenester.

Hydroscand behandler også personopplysninger for å sikre betaling, hindre svindel og følge lovverket innen juridiske krav.

For markedsføringsformål bruker vi personopplysninger basert på forhåndsgodkjenning ved innhenting av samtykke.

 

Registrertes rettigheter:


Hydroscand lagrer overnevnte personopplysninger i henhold til loven. 

Alle registrerte som spør, har rett til å:

  • Få innsyn i sine registrerte personopplysninger
  • Korrigere registrerte personopplysninger 
  • Be om begrensning på bruken av personopplysninger
  • Motsette seg visse typer databehandling
  • Overføre personopplysning til en annen virksomhet
  • Be om sletting. Dette gjelder ikke dersom Hydroscand har lovlig eller rettslig grunnlag for lagring.

Hydroscand tilpasser arbeidet til den nye personvernloven, GDPR, og tar forbehold om fortløpende oppdateringer i vår personvernerklæring. 

For spørsmål vedrørende GDPR, ta kontakt: gdpr@hydroscand.no