Danfoss Waltech leverer snittringsarmatur ihht DIN 8434-1 med 24˚ tetning i tre alternative monteringssystemer.

  • WALPRO – To-skjærs snittring (profilring)
Walpro.jpg
  • WALRING – To-skjærs snittring med myktetning
Walring_plus_2022.jpg
  • WALFORM – Kaldforming av rørende med myktetning
Walform.jpg

Dimensjoner:
Fra 6 – 42 mm med arbeidstrykk opp til 80Mpa. 4:1 i sikkerhetsfaktor.

Overflatebehandling:
Guardian Seal, som er et sink-baser produkt uten nikkel og chrom-6.
Motstansdyktig mere enn 360 timer mot hvitrust og 1000 timer mot rødrust.
Høykvalitet sølvblank overflate.