Oxyar - Smart kabelsystem for akvakultur

Målet for Oxyar er å bidra til en enklere hverdag for personell på merdekanten, og bedre driftsøkonomi for oppdrettsselskapet.

ALT I EN KABEL
Oxyar er «alt i en kabel». Det er en sikker måte å overføre oksygen, strøm, trykkluft og data-
kommunikasjon mellom fôrflate og merdekant. Dette gjør at man enkelt får installert infrastruktur for distribusjon av oksygen, trykkluft til døfiskhåndtering, lading av servicebåt, drift av merdelys, kommunikasjon for streaming fra 
undervannskamera, strøm for drift av vaske-
robot og mye mer.

plus link.png Se brosjyren

PDF.png Last ned PDF