Lover og direktiver

Reach 

Hydroscand AS er, i henhold til kravene til REACH, kvalifisert som distributør og "importør av varer". Hydroscand AS er ikke kvalifisert som produsent/importør av kjemikalier i henhold til Reach-direktivet og er derfor ikke pålagt å registrere eller forhåndsregistrere.  

Hydroscand AS oppfyller alle krav i leverandørkjeden. Vi pålegger alle våre leverandører å registrere kjemikalieblad, i henhold til REACH-direktivet. Vi forventer også at disse stiller samme krav til sine leverandører. Alle kjemikalier som benyttes av Hydroscand AS er tilgjengelig som sikkerhetdatablader i EcoOnline og ChemXchange  

 

ROHS 

Hydroscand AS har iverksatt de nødvendige tiltak for å sikre at alle produkter som markedsføres oppfyller kravene i RoHS-direktivet. Direktivet påvirker for tiden ikke Hydroscand AS sitt produktsortiment.