Sikkerhetsdatablader

Hydroscand har samlet alle sikkerhetsdatablader og produktdatablader som identifiserer produkt, dokumenterer produktegenskaper og data på kjemikalier i to databaser. Dette for at informasjon til enhver tid skal være tilgjengelig for alle medarbeidere og kunder, slik at vi verner om miljøet og menneskers sikkerhet.

Cobuilder Supply2.png

EcoOnline2023.jpg

Klikk for søk i datablader i Cobuilder Supply eller EcoOnline.

For å komme direkte til vårt sortiment i EcoOnline, klikk her

 

Sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som informerer om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et produkt som inneholder farlige kjemikalier. Den som framstiller, importerer eller leverer produkter som inneholder disse farlige kjemikaliene har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved førstegangslevering og ved senere endringer av produktet. Med andre ord så plikter vi i Hydroscand å tilgjengeliggjøre sikkerhetsdatablader for noen av våre produkter.

Hvilke produkter skal ha sikkerhetsdatablad?

Produkter til yrkesmessig bruk som inneholder farlige kjemikalier skal ha sikkerhetsdatablad. Farlige kjemikalier vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

Produktdokumentasjon?

Cobuilder Supply er databasen Hydroscand benytter for å formidle produktinformasjon og -dokumentasjon til Bygg- og anleggsbransjen. Cobuilder Supply er også databasen som Cobuilder Collaborate henter data fra. Dataene som ligger i Cobuilder Supply identifiserer produktet, dokumenterer produktegenskaper og har data på kjemikalier. I Cobuilder Supply søker du enkelt opp produkter og har muligheten til å dele dokumentasjonen via lenke eller e-post.

Hvordan finne frem databasene?

Definer at du ønsker siden på norsk, der hvor dette er mulig. Du kan søke på produsent, varenavn og artikkelnummer (de fire første sifrene). I EcoOnline har noen produkter sikkerhetsdatablad fra både Hydroscand og andre leverandører. Sørg for å se på sikkerhetsdatablad fra riktig leverandør.