Status nytt hovedkontor

2020-02-27

En statusoppdatering på det nye hovedkontoret på Lindeberg på Frogner, samt en bildehistorikk fra byggeprosessen.

Prosjekt nytt hovedkontor er i full gang. Tak, vegger, gulv, lys og varme er på plass og på innsiden bygges lager og kontorer ferdig. Det skjer mye på kort tid, og det er spennende å følge med på den raske utviklingen og bygget som synlig tar form. Under vises bilder gjennom prosessen siden start.

Desember 2018

Nyttbygg_desember.jpg

Første gravetak i juni 2019

gravetak2.jpg

August 2019

tomta_aug2.jpg

September 2019

tomta_sept.jpg

November 2019

messanin_november.jpg

bygget_november.jpg

Desember 2019

Uside.jpg

Oversikt.jpg

Gulv.jpg

messanin2.jpg

Januar 2020
nyttbygg_januar2020_1.jpg

nyttbygg_januar2020_2.jpg

Februar 2020

nyttbygg_februar.jpg

nyttbygg_februar5.jpg

nyttbygg_februar3.jpg

nyttbygg_februar4.jpg

nyttbytt_februar2020_7.jpg