Status nytt hovedkontor

2019-12-13

En statusoppdatering på det nye hovedkontoret på Lindeberg på Frogner, samt en bildehistorikk fra byggeprosessen.

Nå jobbes det for fullt på det nye hovedkontoret til Hydroscand. SIden sist har taket har blitt tettet igjen og varmen er satt på. I løpet av neste uke legges gulvet ferdig. Det skjer mye på kort tid, og det er spennende å følge med på den raske utviklingen og bygget som synlig tar form. Under vises bilder gjennom prosessen det siste året.

Desember 2018

Nyttbygg_desember.jpg

Første gravetak i juni 2019

gravetak2.jpg

August 2019

tomta_aug2.jpg

September 2019

tomta_sept.jpg

November 2019

messanin_november.jpg

bygget_november.jpg

Desember 2019

Uside.jpg

Oversikt.jpg

Gulv.jpg

messanin2.jpg