C

2788-xx

Produktinfo

AISI 316

Produktgruppe

260

Type

LL

Versjon

Kryss

Materiale

AISI 316

Artikkelnr.
27880404
27880606
27880808