Harald Grønvold AS

Harald Grønvold AS er et landbruksverksted og en maskinforretning. Familien Grønvold startet for over 50 år siden med landbruksverksted, og etter hvert har det utviklet seg til salg av maskiner og utstyr, i tillegg til verksted. I 2007 fikk vi nye lokaler til en stor forretning, hvor de har et stort utvalg av varer utstilt i butikken. De er også godt kjent lokalt for å være en "problemløser" og skaffer mye som andre ikke har og som ikke er så lett å få tak i.

HaraldGronvoldAS

Harald Grønvold AS

Industriveien 22-24
1400 Ski
Telefon: +47 48 00 30 00

E-post: salg@gronvold.as
Hjemmeside: www.gronvold.as

Åpningstider:
Butikken: 07.00 - 16.00
Verksted: 07.00 - 15.30