Hydroscand sitt skoleprosjekt i Sør-Afrika

I 1969 fikk Hydroscand sin første butikk og har siden utviklet seg til et globalt konsern med virksomheter i 20 land. Med suksess følger også et ansvar og muligheten for å påvirke – noe som Hydroscand tar meget alvorlig.

Hydroscand  har siden 2011 engasjert seg i en en skole i Appelbosch, Sør-Afrika for å forandre elevenes hverdag og gi bedre fremtidsutsikter. I forbindelse med 50-årsdagen til Hydroscand ble det opprettet et fond for å støtte elevene ytterligere. Se filmen om skoleprosjektet og hva vi har oppnådd sammen med lokale ildsjeler gjennom disse årene. Hydroscand-skolprojekt-sydafrika_1 (1).jpg

I 2011 etablerte Hydroscand seg i Sør-Afrika ved å opprette en virksomhet med hovedsete i Johannesburg. I denne forbindelse besøkte vi byen Appelsbosch i Kwazulu-Natal, hvor representanter fra Hydroscand ble vist rundt på Inqolayolwazi Primary School. Et besøk som berørte oss sterkt, fordi skolen var forsømt og elever satt i overfylte klasserom. De besøkende ble overrasket over barnas begeistring for undervisning på tross av de vanskelige skoleforholdene.

Under besøket kom det frem at skolen befant seg i en vanskelig økonomisk situasjon, og at det ikke ville bli bevilget offentlige midler til å bygge flere klasserom eller ansette flere lærere.

Derfor tok Hydroscand en beslutning om å donere de pengene som trengtes for å sette opp en ny bygning med nye klasserom. Dette ble startskuddet til Hydroscand sitt engasjement i skolen, som senere også kom til å omfatte barnehager og stipend.

SE HISTORIEN OM HYDROSCAND SITT SKOLEPROSJEKT I SØR-AFRIKA

Hydroscand har siden 2011 engasjert seg i en skole og førskole i Sør-Afrika for å forandre elevenes hverdag og fremtidsmuligheter til det bedre. I forbindelse med at vi fyller 50 år tar Hydroscand et skritt videre i sitt engasjement og etablerer Inqolayolwazi School Project Fond. Som en jubileumsgave, donerer Hydroscand et større beløp til det nystartede fondet.

 

 

TRE NYE KLASSEROM TAR FORM

Da kirken og de lokale virksomhetene hørte om Hydroscand sin donasjon, startet de en innsamling. Innsamlingen resulterte i tilstrekkelig kapital for å bygge et tredje klasserom.

Louis og Edna Freese driver en farm i Appelsbosch. Da de fikk vite om initiativet, meldte de seg som frivillige til å lede byggeprosjektet. Oppføringen av de nye klasserommene ble utført av lokale entreprenører med sterk støtte fra skolebarnas foreldre og bøndene i området.

Den nye skolebygningen viste seg å være mye bedre enn de tidligere lokalene, så bra at skoleledelsen finansierte en mindre renovering av de eldre bygningene. Resultatet av Hydroscand sitt engasjement ble tre nye klasserom, hvor elever og lærere i dag kan oppholde seg i et godt undervisningsmiljø.

SPORTSPLASSER OG BIBLIOTEK TIL STIMULERING OG LEK

Det neste skritt var å skape mer plass til fysiske aktivitet og å skaffe materialer til inspirasjon, kreativitet og læring. Takket være støtten fra Hydroscand kunne skolen også investere i nye bøker til skolens bibliotek. Lærere og ledelsen samarbeidet om den grundige utvelgelsen av relevante bøker og undervisningsmateriell til elevene på skolen.Hydroscand-skolprojekt-sydafrika_2.jpg

Arealene rundt skolen, som tidligere ikke ble utnyttet, ble planert, og det ble anlagt gressplener så elevene kunne få mulighet til å holde på med forskjellige idretter og andre fysiske aktiviteter. Dette er høyt prioritert for Inqolayolwazi Primary School, som er en helsefremmende skole. Det dårlige ventilasjonsanlegget i datarommet ble skiftet ut, og i forbindelse med at miljøet i datarommet ble forbedret, ble det også gjort en stor investering i nye datamaskiner og nettbrett. Til sist ble det drenert og lagt nye avløp for bortføring av vann, samtidig som det ble laget en ny vei inn til skolen.

STØTTE TIL BARNEHAGEN GIR EN GOD SKOLESTART

I prosjektperioden ble det drøftet viktigheten av å gi barn som skal begynne på skolen gode forutsetninger. Miljøet og det pedagogiske nivået i den nærmeste barnehagen var ikke særlig bra. Barna var understimulerte og dårlig forberedt til skolestart. Hydroscand ville gjerne bidra med midler til også forbedre miljøet i barnehagen. Et bidrag, som betydde at barnehagens eksisterende lokaler kunne forberedes, og at det kunne bygges et nytt hus for å få plass til flere barn og aktiviteter. Dessuten ble det bygget nye toaletter og utearealene ble sterkt oppgradert. Det ble satt opp lekestativ og husker på de nye utearealene.

STIPEND TIL EN LYSERE FREMTID

Sammen med eksterne bidragsytere har Hydroscand bekostet fem års gymnasutdannelse til flere av elevene som har gått ut av skolen med best resultat i deres årskull. Hvert år deler Hydroscand ut nye stipend for å hjelpe de elevene som arbeider hardt med å kunne fortsette studiene. Vår første stipendmottaker, Zama, har nettopp avsluttet første året på universitetet i Durban. Hun bestod i alle fag, noe som betyr at hun kan fortsette på andre året. Zama kom inn på bakgrunn av sine kvalifikasjoner og ble bevilget et universitetsstipend. Ettersom Zama allerede hadde fått et stipend valgte Hydroscand i stedet å støtte henne med penger til øvrige utgifter som er knyttet til hennes studier.

ENGASJEMENTET FORTSETTER

I 2019 og 2020 vil Hydroscand dele ut flere stipend til elever med gode resultater. Vi planlegger også en rekke forbedringer for skolen og barnehagen. Hydroscand vil blant annet finansiere renoveringen av sanitærforholdene på skolen, kjøpe inn nye datamaskiner, lage flere idrettsplasser på skolens områder og forbedre de eksisterende idrettsanleggene.

VIL DU GJERNE LESE MER OM SKOLEN?

På skolens hjemmeside finner du mer informasjon om skolen. Nedenfor kan du også lese et utdrag av brevene til Hydroscand fra tidligere stipendmottakere.

brev_stipedieelev_hydroscand (1).jpgbrev_stipedieelev_hydroscand_01 (1).jpg