MILJØANSVAR

I Hydroscand streber vi etter å redusere vår miljøpåvirkning og bidra til et bedre miljø.

Vår virksomhet har både en direkte og indirekte miljøpåvirkning. Miljøpåvirkningen avhenger av hvordan våre innsatsmaterialer og komponenter velges og brukes, hvordan energien brukes i våre anlegg, hvordan oppvarming og kjøling utføres, hvilken type transport som brukes, hvordan kjemikalier, avfall og brukte slanger håndteres og hvordan produktene våre brukes av kundene våre og deretter erstattes eller resirkuleres. 

Hydroscands direkte miljøpåvirkning er primært knyttet til vår virksomhet og produksjon i ulike land, sammen med transport av produkter og ansatte. Indirekte miljøpåvirkning skjer langs hele forsyningskjeden, når kundene bruker produktene våre og når produkter erstattes eller fases ut. 

 Som gruppe er vi dedikert til å minimere vår innvirkning på miljøet. Hydroscand Norge er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.  

liten Kiwa+NA_9001-14001-45001.jpg 

 

Grønt Ansvar

Hydroscand AS er tilknyttet Grønt Ansvar- portalen, for å holde oversikt over antall kg levert avfall fra våre avdelinger.

linklist.png Se medlemsbeviset her