Agrisjå 2020 - kansellert

28 august 2020 - 30 august 2020

Landbruksmessen i Stjørdal har lange tradisjoner, men i sin nåværende form gikk det første arrangementet av stabelen i 1982. I stort sett alle år har navnet vært Trøndersk Landbruk, men fra 2006 ble navnet Agrisjå.

Standnr:

plus link.png Les mer på hjemmesiden til Agrisjå