Nor-Fishing 2020 - kansellert

18 august 2020 - 21 august 2020

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Standnr:

plus link.png Les mer på Nor-Fishing sin hjemmeside