Euro Expo Gjøvik 2019

3 april 2019 - 4 april 2019

EURO EXPOs forretningsidé er å tilrettelegge tids- og kostnadseffektive møter mellom kjøper og selger. For å kunne gjennomføre dette arrangerer vi regionale messer i nærheten av bedriftens kundekrets mot produksjonsindustrien. Til messene inviterer vi beslutningstakere innen drift, el-forsyning, innkjøp, konstruksjon, produksjon og vedlikehold, samt verneombud for regionens produksjonsbedrifter

Standnr:

Plus link Les mer på hjemmesiden til EURO EXPO