Euro Expo Molde 2018

5 september 2018 - 6 september 2018

EURO EXPOs forretningsidé er å tilrettelegge tids- og kostnadseffektive møter mellom kjøper og selger.For å kunne gjennomføre dette arrangerer vi regionale Messer i nærheten av bedriftens kundekrets mot produksjonsindustrien.Til Messene inviterer vi beslutningstakere innen drift, el-forsyning, innkjøp, konstruksjon, produksjon og vedlikehold, samt verneombud for regionens produksjonsbedrifter.