Sikkerhetsdatablader

Hydroscand har samlet alle sikkerhetsdatablader i en stoffkartotekdatabase. Dette for at informasjon skal være lett tilgjengelig for medarbeidere og kunder. Vi gjør alt vi kan for å verne om miljøet og menneskers sikkerhet.

Om sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie. Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved førstegangslevering og ved senere endringer av databladet.

ChemXchange.pngEcoOnline.jpg

Klikk for sikkerhetsdatablader i ChemXchange eller EcoOnline.

Hvilke kjemikalier skal ha sikkerhetsdatablad?

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

Hvordan søker man i ChemXchange eller EcoOnline?

Det er flere søkemuligheter i denne databasen. Du kan søke på produsent, varenavn og artikkelnummer (de fire første sifrene).

PS! Noen produkter har både sikkerhetsdatablad fra Hydroscand som produsent og eventuelle andre produsenter. Sørg for å se på riktig sikkerhetsdatablad fra riktig produsent.