QHMS

Hydroscand AS har fokus på QHMS: Kvalitet, helse, indre og ytre miljø og sikkerhet, og jobber med kontinuerlig forbedring. Dette nyter kunder, ansatte og omgivelsene godt av. Hydroscand er kjent for produkter av god kvalitet, og har gode og stabile relasjoner, både til kunder og leverandører. Som Nordens største leverandør av ferdigmonterte slanger, vet vi hva som kreves. Hydroscand er sertifisert innenfor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.

KVALITET, YTRE MILJØ OG HMS

 

KVALITETSTYRING

Hydroscand er kjent for produkter av god kvalitet. De fleste av våre leverandører har vi samarbeidet med gjennom mange år og utviklet gode og stabile relasjoner. Våre kunder stiller høye krav til produktene, leveransene og service. Som Nordens største leverandør av ferdigmonterte slanger, vet vi hva som kreves. Vi har etablert et kvalitetsledelsessystem og er sertifisert innen ISO 9001:2015.

MILJØSTYRING

Hydroscand er miljøsertifisert. Vi er opptatt å begrense vår belastning på ytre miljø. Hydroscand har som mål å kildesortere alt avfall og ha minst mulig restavfall. Vi er opptatt av å ta "grønne valg" både i innkjøp, logistikk og slangemontering. Vi tar ansvar og er sertifisert i innen ISO 14001:2015.

HMS - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Hydroscand er kjent for godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere er bedriftens viktigste ressurs og skal være en del av vårt HMS-arbeid. Medarbeidere er representert i AMU ved verneombud og tillitsvalgt.
Vårt samfunnsansvar er en sentral del av vår forretningsstrategi og fungerer som en sterk rettesnor for vårt arbeid. Vi jobber målrettet og ønsker å bidra positivt overfor våre kunder og samfunnet i sin helhet. Vi er sertifisert innen ISO 45001:2018.


Menneskerettigheter

Vi skal respektere menneskerettighetene og vi skal bedømme våre leverandører for å forsikre oss at våre produkter ikke er produsert der det forekommer barnearbeid.

 

RoHS-direktivet

Direktivet forbyr bruk av kvikksølv, kadmium, bly, krom 6 og flammebeskyttende materialer som PBB og PBDE i nye elektriske og elektroniske produkter.
Direktivet berører ikke Hydroscands produktprogram.


REACH 

Hydroscand AS er i samsvar med kravene til REACH kvalifisert som distributør og "importør av varer". Hydroscand produserer ingen kjemikalier.
Hydroscand AS oppfyller alle krav i leverandørkjeden. Vi pålegger alle vår leverandører å registrere kjemikalieblad, i henhold til REACH sine retningslinjer. Vi forventer også at disse stiller samme krav til sine leverandører.

Alle kjemikalier som benyttes av Hydroscand AS er tilgjengelig i EcoOnline og ChemXchange 


MachineFørst i Norge: Retur av slanger og kuplinger

Hydroscand var først ute i Norge med returordning for slanger og kuplinger. Vi ønsker å bidra til et renere og tryggere miljø for neste generasjon. Hos oss kan du levere olje, kuplinger og slanger, så tar vi jobben med å sortere avfallet. Alt du leverer inn til oss blir enten gjenbrukt, resirkulert eller gjenvunnet.  

Vår lille miljøbrosjyre

Vi tar miljøansvar med vår slangereturordning!
I Hydroscand følger vi nøye opp alle føringer som gis fra myndighetenes side. Vi holder oss oppdaterte på nye forskrifter innen miljøområdet og legger oss gjerne noe i forkant. Slangeretur er et eksempel på at vi har innført en ordning før det ble pålagt oss. Vi holder lover og regler, og enda litt til!

E-Coated - Neste generasjon overflatebehandling

Alle vinner på mer miljøvennlige prosesser når det gjelder overflatebehandling. Den tekniske utviklingen, nye krav fra myndighetene og et økende miljøengasjement viser seg noen ganger som en positiv kombinasjon. Et godt bevis på dette var da Hydroscand i 2006 startet innføringen av miljøvennlige overflatebehandlinger.