Kvalitet og miljø

Hydroscand AS satser stort på et sortiment bestående av gode kvalitetsprodukter. Vi jobber kontinuerlig med miljøbevisste valg som for eksempel kildesortering og returordning på slanger og kuplinger. Vi er stolte over at Hovedkontoret, avdelingene Bergen, Bryne, Bærum, Drammen, Forus, Kristiansand, Kristiansund, Oslo, Trondheim og Ålesund er sertifisert etter ISO standardene 9001:2015, 14001:2015 og 45001:2018.

Kvalitetstyring

Hydroscand er kjent for produkter av god kvalitet. De fleste av våre leverandører har vi samarbeidet med gjennom mange år og utviklet gode stabile relasjoener. Våre kunder stiller høye krav til produktene, leveransene og service. Som Nordens største leverandør av ferdigmonterte slanger, vet vi hva som kreves. Vi har etablert et kvalitetsledelsessystem og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Miljøstyring

Hydroscand tar miljøet på alvor. Vi er opptatt av at vi sammen med kunden skal finne riktige produkter til enhver applikasjon. Hydroscand har som mål å kildesortere alt avfall og ha minst mulig restavfall. Vi er opptatt av å ta "grønne valg" både i innkjøp, logistikk og slangemontering. Vi tar ansvar for miljøet og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

HMS - helse, miljø og sikkerhet

Hydroscand er kjent for et godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere er bedriftens viktigste ressurs. Vårt samfunnsansvar er en sentral del av vår forretningsstrategi og fungerer som en sterk rettesnor for vårt arbeid. Vi jobber målrettet og ønsker å bidra positivt overfor våre kunder og samfunnet i sin helhet.

sertifikater_2019.jpg