VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS

2020-03-13

Hydroscand følger de anbefalingene som er gitt av nasjonale helsemyndigheter.

Nasjonale helsemyndigheter har innført ytterligere tiltak for å forhindre smittespredning og norsk næringsliv oppfordres til å begrense sine aktiviteter kraftig i tiden fremover. Hydroscand ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til å redusere risikoen for smitte. Alle ansatte som kan jobbe på hjemmekontor er allerede sendt hjem.

Alle møter og kundebesøk, samt oppfølging fra våre selgere forsøkes gjennomføres som planlagt, men fysiske møter vil ikke gjennomføres i en periode fremover inntil vi er i en situasjon hvor disse igjen kan gjenopptas. Våre selgere er tilgjengelig for kunder på Teams, Skype, telefon eller via epostkorrespondanse. Vi ønsker å opprettholde den gode kundedialogen og samtidig forhindre ytterligere smitte av koronaviruset.

Vi presiserer at alle våre 38 avdelinger er åpne for våre kunder og at leveringer går som normalt. Per i dag har vi ingen leverandører som har stoppet sine leveranser til oss. Tiden fremover blir utfordrende, men Hydroscand forsøker så langt det er mulig å opprettholde «business as usual».