Nytt hovedkontor

2019-09-27

Hydroscand flytter inn i nytt hovedkontor.

I dag holder Hydroscand til i Grorudveien 55B. I august 2020 står vårt nye hovedkontor klart for innflytt på Lindeberg på Frogner. Fremdriftsplanen følges og prosjektet begynner å ta form. Gjennom sommeren og frem til nå har arbeidet bestått av utgraving og opparbeidelse av tomten. Fundamenteringen til stålkonstruksjonen står klart, og nå starter arbeidet med montering av stålkonstruksjonen. Det er en spennende tid fremover, da neste steg er montering av vegger og tak.

juni 2019 vs september 2019

første spadetaket nytt bygg 

støpeelementer på plass

Følg med i ukene fremover for videre oppdateringer.