Hydroscand smørefett

9028-03-12

Produktinfo

Til smøring av presser skal det kun benyttes fett fra Hydroscand. Brukes andre typer fett bortfaller alle garantier. Følg manualen for smøreintervaller, se også skilt på pressen.

Produkt info2

400 gram

Produktgruppe

900

Type

Reservedeler

Annet

Smørefett

Artikkelnr. Prod. Type
90280312 Smørefett 400 gram