EuroExpo Ålesund

22 november 2017 - 23 november 2017

EURO EXPOs forretningsidé er å tilrettelegge tids- og kostnadseffektive møter mellom kjøper og selger.For å kunne gjennomføre dette arrangerer vi regionale Messer i nærheten av bedriftens kundekrets mot produksjonsindustrien.Til Messene inviterer vi beslutningstakere innen drift, el-forsyning, innkjøp, konstruksjon, produksjon og vedlikehold, samt verneombud for regionens produksjonsbedrifter.

http://www.euroexpo.as