Dyrskun 2017

8 september 2017 - 10 september 2017

Årets største handels- og landbruksmesse arrangeres 8-10. september 2017. Dette er 151. gangen messen arrangeres.

I over 150 år har handels- og landbruksmessa, folkefesten og fesjå Dyrsku'n samla opp mot 90 000 mennesker fra hele Sør-Norge. Det hele startet i 1850-åra da det var avviklet fesjå på en rekke plasser i Telemark. Her møtte bøndene opp for å handle og selge, først og fremst var det handel med dyr, men etter hvert kom det òg andre varer til. Det var ikke uvanlig at 4-500 dyr var til salgs under markedene. Fesjå kan beskrives som en utstillingsmesse for dyr. 
Etter hvert var det sterke krefter som ville ha fesjåen samlet på et fast sted. Så da Even Høyesen Nordgarden stilte et 100 daa stort område til disposisjon, samtidig som statsagronom Johan Lindequist jobba iherdig med myndighetene, ble det avgjort at fesjåa skulle holdes i Seljord. Slik ble Dyrskuhistorien til.

Sted: Seljord
www.dyrskun.no