Hoppa till innehållet

Sikkerhetsdatablader

Hydroscand har samlet alle sikkerhetsdatablader i en stoffkartotekdatabase. Dette for at informasjon skal være lett tilgjengelig for medarbeidere og kunder. Vi gjør alt vi kan for å verne om miljøet og menneskers sikkerhet.

Samtlige bedrifter må ha fullstendig kontroll over sikkerhetsdatablader for å tilfredsstille myndighetenes krav, forbundet med bruk av kjemikalier på arbeidsplassen.

Klikk for sikkerhetsdatablader i ChemXchange eller SafeUse.

ChemXchange.pngSafeUse.png

Om sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie. Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved førstegangslevering og ved senere endringer av databladet.

REACH

REACH er EUs nye forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier og trådte i kraft i Norge 30. mai 2008. Dette medførte en rekke endringer, blant annet at forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier ble opphevet og erstattet av tilsvarende bestemmelser i REACH. HMS-datablad skiftet dessuten navn til sikkerhetsdatablad.

Hvilke kjemikalier skal ha sikkerhetsdatablad?

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

Hydroscands database

Vi har våre sikkerhetsdatablader i en stoffkartotekdatabase gjennom ChemXchange.

Hvordan søker du?

Det er flere søkemuligheter i denne databasen. Du kan søke på produsent, varenavn og artikkelnummer (de fire første sifrene). PS! Noen produkter har både sikkerhetsdatablad fra Hydroscand som produsent og eventuelle andre produsenter. Sørg for å se på riktig sikkerhetsdatablad fra riktig produsent.

Produkten har lagts i kundvagnen