Miljøstyring

MILJØPOLITIKK

Vår miljøpolitikk bidrar til å minimalisere forurensende effekt fra vår virksomhet og overgår krav i gjeldende lover og regler.

Miljøhensyn må være en naturlig del i alle beslutninger på alle nivåer i selskapet og er tilgjengelig for alle. Dette krever at personalet har kunnskap og bevissthet, og at selskapet utpeker de nødvendige ressurser for å velge de mest miljøvennlige alternativer. Vi driver vårt miljøarbeid med stadige forbedringer som gjør at vi skal beholde vår posisjon som markedsleder innen miljøspørsmål i vår bransje.

Målsetting 

Hvert år settes nye miljømål med den hensikt å oppnå kontinuerlige forbedringer i vår virksomhet.
 


MachineFørst i Norge: Retur av slanger og kuplinger

Hydroscand var først ute i Norge med returordning for slanger og kuplinger. Vi ønsker å bidra til et renere og tryggere miljø for neste generasjon. Hos oss kan du levere olje, kuplinger og slanger, så tar vi jobben med å sortere avfallet. Alt du leverer inn til oss blir enten gjenbrukt, resirkulert eller gjenvunnet.  

Vår lille miljøbrosjyre

Vi tar miljøansvar med vår slangereturordning!
I Hydroscand følger vi nøye opp alle føringer som gis fra myndighetenes side. Vi holder oss oppdaterte på nye forskrifter innen miljøområdet og legger oss gjerne noe i forkant. Slangeretur er et eksempel på at vi har innført en ordning før det ble pålagt oss. Vi holder lover og regler, og enda litt til!

E-Coated - Neste generasjon overflatebehandling

Alle vinner på mer miljøvennlige prosesser når det gjelder overflatebehandling. Den tekniske utviklingen, nye krav fra myndighetene og et økende miljøengasjement viser seg noen ganger som en positiv kombinasjon. Et godt bevis på dette var da Hydroscand i 2006 startet innføringen av miljøvennlige overflatebehandlinger.