Kvalitetsstyring

Hydroscand er kjent for produkter av god kvalitet. De fleste av våre leverandører har vi samarbeidet med gjennom mange år og utviklet gode stabile relasjoener. Våre kunder stiller høye krav til produktene, leveransene og service. Som Nordens største leverandør av ferdigmonterte slanger, vet vi hva som kreves. Vi har etablert et kvalitetsledelsessystem og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008.

Kvalitetspolitikk

Kunden

I vår virksomhet er kunden den viktigeste faktor. Vi skal samarbeide aktivt med våre kunder for å møte deres krav og behov og gi dem best mulig service. Det er våre kunder som fastsetter kriterier for kvalitet. Vi vil også møte de gjeldende produktstandardene og gjeldende lover og regler for våre produkter.

Leverandør

Vi har et nært samarbeid med våre leverandører og stiller samme krav til dem som våre kunder stiller til oss. Vi jobber kontinuerlig for å bygge solide, langvarige og dype relasjoner med våre leverandører.

Ansatte

For å oppnå høyeste kvalitet i Hydroscand, krever det deltakelse, engasjement og forståelse fra alle ansatte i selskapet. Hydroscand skal gi hver ansatt opplæring, samt informasjon for å oppnå dette. Utstyr og arbeidsmetoder skal være tilpasset slik at hver ansatt kan påvirke sin arbeidssituasjon og fremdrift i arbeidet.

Målsetting

Under ledelsens gjennomgang hvert år settes nye kvalitetsmål med den hensikt å oppnå kontinuerlige forbedringer i vår virksomhet.