HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Hydroscand AS fokuserer på helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig for oss å ligge foran statens lover og regler, og å fremme forebyggende arbeid. Vi setter vi strenge retningslinjer internt og har alltid nødvendig informasjon tilgjengelig for våre kunder.

VÅR HMS-politikk

 • Et felles HMS-ansvar i hele organisasjonen.      

 • Kontinuerlig forbedring av HMS ytelse gjennom overvåking, rapportering og periodiske revisjoner.  

 • Identifisere og evaluere risiko i vår virksomhet med hensyn til å redusere eller fjerne uakseptabel risiko.

 • Oppmuntre ansattengasjement for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre produksjonsprosesser.      

 • Styre våre prosesser i verdikjeden på en måte som sikrer at gjeldende lover og regler er ivaretatt.    

 • Sikre ansattes kunnskap, bevissthet og holdninger om HMS gjennom opplæring og motivasjon.  

 • Skape et positivt arbeidsmiljø som de ansatte tar eierskap til. Oppdatere arbeidsrutiner for å formidle våre arbeidsmiljøforpliktelser til alle i virksomheten.I tillegg til å lære opp våre ansatte skal vi også tilby kurs for våre kunder for å minimere risiko tilknyttet til slangemontering.

Målsetting

Hvert år settes nye arbeidsmiljømål med den hensikt å oppnå kontinuerlig forbedring og oppfylle regler og retningslinjer som er pålagt av norske myndigheter.
 


Menneskerettigheter

Vi skal respektere menneskerettighetene og vi skal bedømme alle våre leverandører for å forsikre oss at våre produkter ikke er produsert der det forekommer barnearbeid.

For at du skal gjøre et trygt kjøp av ledningskomponenter sørger vi kontinuerlig for at gjeldende lover og regler er ivaretatt i alle våre prosesser.
 

RoHS-direktivet

Direktivet forbyr bruk av kvikksølv, kadmium, bly, krom 6 og flammebeskyttende materialer som PBB og PBDE i nye elektriske og elektroniske produkter.
Direktivet berører:

 1. Store husholdningsapparater

 2. Små husholdningsapparater

 3. IT- og telekomutstyr

 4. Hjemmeutstyr

 5. Belysningsutstyr

 6. Elektroniske og elektriske verktøy

 7. Leker/leketøy samt fritids- og sportsutstyr

 8. Medisintekniske produkter

 9. Overvåking- og kontrollutstyr

 10. Vareautomater

Direktivet berører ikke Hydroscands produktprogram.
 


REACH 

Hydroscand AS er i samsvar med kravene til REACH kvalifisert som distributør og "importør av varer". Hydroscand produserer ingen kjemikalier.
 
Hydroscand AS oppfyller alle krav i leverandørkjeden. Vi pålegger alle vår leverandører å registrere kjemikalieblad, i henhold til REACH sine retningslinjer. Vi forventer også at disse stiller samme krav til sine leverandører.

Alle kjemikalier som benyttes av Hydroscand AS er tilgjengelig i SafeUse og ChemXchange