Hydroscand søker QHMS-leder! - Besatt.

Stillingen er besatt.

Arbeidsoppgaver:

-          Vedlikeholde, implementere og rapportere innen ISO 9001 – 14001 og OHSAS 18001

-          Gjennomføre interne revisjoner periodisk iht revisjonsprogram eller ved behov, og påse at helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssystemet etterleves og virker etter sin hensikt

-          Ansvar for koordinering og oppfølging av bedriftens HMS og kvalitetsarbeid

-          Avvikshåndtering, rapportering og oppfølging i AM

-          Påse at lovpålagte krav blir oppfylt

Kvalifikasjoner:

-          God kjennskap til ISO 9001

-          Erfaring fra intern revisjoner

-          Fordel med Kvalitetsledersertifikat fra QMCe

-          Erfaring fra systematisk HMS-arbeid

-          Utdannelse innenfor HMS på Bachelorgrad nivå

-          Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende relevant utdannelse

-          Noen års arbeidserfaring innen HMS- arbeid er en stor fordel

-          Trygg med skriftlig og muntlig norsk og engelsk

Egenskaper:

-          Systematisk og strukturert

-          Evner å jobbe selvstendig

-          Gode kommunikasjonsevner

 

Vi tilbyr:

-          Konkurransedyktige betingelser

-          Gode pensjonsordninger

-          Godt arbeidsmiljø

-          Selvstendig spennende jobb, med gode utviklingsmuligheter

Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Vi vurderer søknader fortløpende. Søknad sendes gjennom finn.no

Spørsmål kan rettes til Morten Abrahamsen, logistikksjef, tel: 414 99 566 eller Sølvi Helene Bull, HR Manager, 957 25 342.


HYDROSCAND er en ledende leverandør av slanger og ledningskomponenter i Europa. Vi har mer enn 200 avdelinger i 19 land i verden. HYDROSCAND AS har 31 avdelinger i Norge. Bedriften har lang erfaring som leverandør av slanger og kuplinger til industrien, våre kunder representerer de fleste bransjer. Bedriften er i sterk ekspansjon og venter en vesentlig vekst de neste årene.

Som ansatt i Hydroscand er du en del av helheten, en del av et velsmurt maskineri der teamwork er viktig og samarbeid over grensene en forutsetning. Du forventer mye av oss samtidig som du er en betydelig ressurs for vår organisasjon, hver eneste kollega er viktig for at maskineriet skal fungere optimalt.

Hydroscand er sertifisert etter ISO 9001:2008. Vi vil i løpet av året gå over til 9001:2015. Vi er pr i dag 31 avdelinger, hvor 9 avdelinger inkludert Hovedkontoret er ISO sertifisert