Vi ekspanderer!

2017-03-13

Endelig er det offisielt: vi åpner en ny avdeling i Raufoss Industripark! Om alt går etter planen åpner avdelingen før sommeren.

Raufoss Industripark ligger noen kilometer sør for Gjøvik. I parken er det ca. 3000 arbeidsplasser fordelt på 40 bedrifter. Industriparken er på ca. 3000 dekar og det er 40 km. med asfalterte veier. Det er ca. 60 000 besøkende innom hvert år.

"Det er avdeling Gjøvik som etablerer en ny avdeling, da det har vist seg vanskelig å få kontakt med kundene i industriparken utenfra. Nå kan vi endelig gi bedriftene i industriparken et godt tilbud" administrerende direktør, Magne Høyland.

Lokalene er 180 m² og skal betjenes med èn mann. Det kommer til å være et nært samarbeid med avdelingen på Gjøvik. Det vil også bli et nært samarbeid med Tools, som også har avdeling inne i Industriparken.

 

Plus link  Her kan du lese mer om parken