Hydroscand AS leverer slangecontainer til Veidekke

2016-06-27

Veidekkes kontrakt på E39 Svegastjørn-Rådal prosjektet er Norges største kontrakt på veianlegg så langt, og har en verdi på knappe 2,3 milliarder kroner. Kontrakten Svegatjørn-Rådal gir tilsammen ca. 21 kilometer med tunnel – fordelt på to parallelle løp. Det betyr utsprenging av 1,8 mill. m3 fast fjell. Den nye veien skal etter planen åpne høsten 2022.

Veidekke har også tidligere valgt Hydroscand som leverandør til sine prosjekter og vi er godt kjent med hvilke forventninger og krav Veidekke har til oss som leverandør, sier Espen Andersen, Hydroscand sin kundeansvarlige i regionen. Han ser frem til å følge de videre i et nytt og utfordrende veiprosjekt.

Det er viktig for kontinuerlig drift at Veidekke til enhver tid har de slanger som kan ryke på borerigger, spruterigger og annet utstyr som benyttes i tunneldrivingen tilgjengelig i utsatte containere. Hydroscand har i tillegg til fortløpende dialog med Veidekke vedrørende ettersyn og påfylling av varer, døgnvaktordning ved akutte behov for assistanse med servicebil. Hydroscand har så langt levert to containere med slanger og utstyr og den tredje er snart klar for utplassering og ser frem imot flere år med et fortsatt tett og godt samarbeid med Veidekke.

Veidekke-E39.png