HS-HANDEL AS

HS-HANDEL AS ble etablert i 2005. Etableringen er basert på grunnlag og behov som er opparbeidet av HS-Maskin gjennom mange år. HS-HANDEL AS selger varer og spesialtjenester til prossindustri, offshore, kraftselskaper, entrepenører etc.

HS-Handel

HS-HANDEL AS

Nesøyra 12

4208 Saudasjøen

Telefon: +47 52 78 57 10

Telefaks: +47 52 78 57 11


E-post: post@hs-handel.no
Hjemmeside: www.hs-handel.no